Chính sách bảo mật Gate Future

Phạm vi và mục đích sử dụng, thu thập thông tin

Phạm vi

 • Xác định thông tin liên quan đến học viên để hỗ trợ quá trình làm hồ sơ du học tại Hàn Quốc.
 • Xác định thông tin tài chính để hỗ trợ việc xin visa, xin học bổng.
 • Liên hệ và tương tác với học viên để cung cấp thông tin về khóa học, lịch trình, sự kiện, và thông báo quan trọng.
 • Quản lý hồ sơ học tập và theo dõi tiến trình học tập của học viên.

Mục đích

 • Sử dụng thông tin cá nhân để xây dựng hồ sơ học tập và xin visa cho học viên.
 • Cung cấp hỗ trợ về tài chính, chỗ ở và các dịch vụ có liên quan đến cuộc sống tại Hàn Quốc.
 • Liên lạc và thông báo về lịch trình học tập, sự kiện cùng những thông tin quan trọng khác.
 • Theo dõi và đánh giá tiến trình học tập của học viên để cung cấp hỗ trợ và tư vấn cần thiết.
 • Thực hiện các quy định pháp luật và quy tắc liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của học viên.

Phạm vi thu thập thông tin tại Gate Future

Phạm vi thu thập thông tin của học viên tại trung tâm du học Hàn Quốc Gate Future bao gồm nhiều khía cạnh liên quan đến việc quản lý học tập và hỗ trợ du học của học viên. Dưới đây là các loại thông tin cơ bản được chúng thôi ghi nhận.

Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, và thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email).
 • Thông tin về hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác cần thiết cho việc xin visa và các thủ tục liên quan đến du học.

Thông tin học tập:

 • Hồ sơ học tập bao gồm bằng cấp, điểm số, và lịch sử học tập trước đây.
 • Mục tiêu học tập tại Hàn Quốc, chương trình và ngành học mong muốn.

Thông tin tài chính:

 • Thông tin về tài chính cá nhân hoặc của cha mẹ cũng như nguồn tài trợ dự kiến cho việc du học.
 • Thông tin liên quan đến việc xin học bổng hoặc khoản vay du học.

Thông tin y tế:

 • Thông tin y tế cơ bản, bao gồm bất kỳ vấn đề sức khỏe đặc biệt nào có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập tại Hàn Quốc.
 • Thông tin về bảo hiểm y tế và y tế tại Hàn Quốc.

Thông tin về hộ chiếu và visa:

 • Số hộ chiếu và thông tin liên quan đến visa, bao gồm ngày cấp, thời hạn và loại visa.

Thông tin về ngôn ngữ:

 • Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (nếu có) của học viên, cần thiết cho việc đăng ký khóa học hoặc kỳ thi liên quan.

Thông tin giao tiếp:

 • Lịch sử giao tiếp và tương tác giữa học viên và nhân viên của trung tâm du học.
 • Thông tin liên quan đến hoạt động ngoại khóa và sở thích cá nhân (tuỳ chọn):
 • Điều này có thể giúp trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống xã hội và tương tác ngoài lớp học.
 • Trung tâm du học Hàn Quốc cần thu thập thông tin này để quản lý học tập và cung cấp hỗ trợ du học cho học viên. Thông tin này cần được bảo mật và sử dụng theo quy định về bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư.

Ngoài những thông tin cơ bản trên đây, tùy thuộc vào từng trường hợp của từng học viên khác nhau. Gate Future cần khai thác bổ sung thêm những thông tin cần thiết khác để xử lí hồ sơ du học cho học viên.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng tại Gate Future

Phạm vi sử dụng thông tin của học viên tại trung tâm du học Hàn Quốc Gate Future bao gồm các mục đích sau đây:

Quản lý học tập:

 • Sử dụng thông tin để quản lý việc học của học viên.

Tư vấn và hỗ trợ du học:

 • Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho học viên liên quan đến chương trình học, lựa chọn ngành học và các thủ tục liên quan đến việc du học, bao gồm xin visa, học bổng, và tài chính.

Liên lạc và thông báo:

 • Sử dụng thông tin liên hệ để thông báo về lịch trình học tập, sự kiện, thông tin quan trọng cũng như cung cấp thông tin học tập.

Hỗ trợ tài chính:

 • Sử dụng thông tin về tài chính của học viên để cung cấp hỗ trợ trong việc xin học bổng…..

Quản lý hồ sơ và thủ tục pháp lý:

 • Sử dụng thông tin cá nhân để quản lý hồ sơ học tập của học viên, bao gồm việc xin visa, bảo hiểm y tế và các thủ tục liên quan đến du học.

Thực hiện các yêu cầu pháp lý:

 • Thông tin của học viên sẽ được Gate Future cung cấp cho bên thứ 3 là từ phía Trường và Lãnh sự quán Hàn Quốc

Gate Future đảm bảo rằng những thông tin này được bảo mật và sử dụng đúng mục đích cũng như tuân thủ đúng các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của học viên.

Phạm vi cá nhân, tổ chức được phép tiếp nhận thông tin khách hàng

Nhân viên và giảng viên:

 • Nhân viên của trung tâm du học có thể sử dụng thông tin của học viên để cung cấp hỗ trợ học tập, tư vấn và quản lý, theo dõi quá trinh học tập của học viên.
 • Giảng viên có thể cần thông tin liên quan đến học viên để tương tác và đảm bảo quá trình học tập được diễn ra một cách suôn sẻ.

Đối tác và tổ chức hợp tác:

 • Trung tâm du học Gate Future có thể chia sẻ thông tin của học viên với các đối tác, bao gồm các trường đại học, tổ chức đào tạo và cơ quan chính phủ tại Hàn Quốc để hỗ trợ việc xin học tập và visa cho học viên.
 • Các tổ chức hợp tác có thể được phép sử dụng thông tin của học viên trong phạm vi các dự án hoặc chương trình hợp tác được thỏa thuận.

Bộ phận tài chính và ngân hàng:

 • Thông tin tài chính của học viên được ngân hàng và bộ phận xử lý hồ sơ của trung tâm sử dụng để hỗ trợ việc xin học bổng, quản lý và hỗ trợ về tài chính.

Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam:

 • Trung tâm giáo dục Gate Future cần gửi hồ sơ thông tin của học viên đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ KVAC – Hàn Quốc để xử lý xin cấp visa du học và phỏng vấn nếu có.

Cam kết về nghĩa vụ bảo mật chính sách riêng tư của khách hàng và học viên

Bảo mật thông tin cá nhân:

 • Trung tâm cam kết bảo mật thông tin cá nhân của học viên và khách hàng khỏi những truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng thông tin.

Thu thập thông tin hợp pháp:

 • Trung tâm cam kết thu thập thông tin cá nhân của học viên và khách hàng theo đúng quy định và luật pháp liên quan về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Mục đích hạn chế:

 • Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể mà học viên hoặc khách hàng đã đồng ý và được thông báo trước đó.

Bảo mật dữ liệu:

 • Trung tâm cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được lưu trữ và xử lý một cách an toàn.

Không chia sẻ thông tin:

 • Trung tâm cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của học viên và khách hàng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ phía học viên, khách hàng, trừ khi bắt buộc phải cung cấp thông tin bởi pháp luật hoặc từ các yêu cầu cơ quan nhà nước.

Thời hạn lưu trữ:

 • Trung tâm cam kết lưu trữ thông tin cá nhân chỉ trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã thông báo hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Đào tạo nhân viên:

 • Đội ngũ nhân viên tại Gate Future được đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của từng cá nhân học viên, khách hàng.

Thực hiện quy định:

 • Trung tâm cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của học viên và khách hàng.

Trong trường hợp xảy ra vi phạm:

 • Trung tâm cam kết xử lý và báo cáo bất kỳ vi phạm về bảo mật thông tin cá nhân một cách nghiêm túc và kịp thời.

Cam kết này là một phần quan trọng của việc xây dựng sự tin tưởng giữa trung tâm du học và học viên hoặc khách hàng. Nó cũng giúp đảm bảo rằng thông tin cá nhân của họ được xử lý một cách an toàn và đúng mục đích.

Nghĩa vụ 2 bên khi thực hiện “Chính sách bảo mật” tại Gate Future

Nghĩa vụ của Gate Future

Bảo vệ thông tin cá nhân:

 • Gate Future cam kết thực hiện biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của học viên và khách hàng được an toàn.

Thu thập thông tin hợp pháp:

 • Gate Future tuân thủ quy định pháp luật có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân, đồng thời đảm bảo rằng thông tin này chỉ được thu thập cho các mục đích cụ thể đã được thông báo.

Báo cáo vi phạm:

 • Gate Future xử lý và báo cáo bất kỳ vi phạm về bảo mật thông tin cá nhân một cách nghiêm túc và kịp thời.

Đào tạo nhân viên:

 • Nhân viên của tổ chức giáo dục Gate Future được đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân để đảm bảo rằng họ hiểu và tuân theo các quy tắc và chính sách có liên quan.

Thực hiện quy định:

 • Tổ chức giáo dục Gate Future tuân thủ các quy định về pháp luật và quy tắc liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

Nghĩa vụ của học viên hoặc khách hàng.

Cung cấp thông tin chính xác:

 • Học viên hoặc khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật nếu có thay đổi cho trung tâm giáo dục Gate Future.

Đồng tình với chính sách:

 • Học viên hoặc khách hàng cần đồng tình và tuân theo chính sách bảo mật và quy tắc được đặt ra bởi Gate Future.

Bảo mật thông tin đăng nhập:

 • Học viên hoặc khách hàng cần bảo vệ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Thông báo vi phạm:

 • Học viên hoặc khách hàng nên thông báo cho trung tâm về bất kỳ vi phạm hoặc vấn đề nào liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân mà họ phát hiện.

Chính sách thông tin bảo mật thay đổi

Tất cả các thay đổi về chính sách bảo mật sẽ được cập nhật đầy đủ trên trang web ”https://gf.edu.vn/“. Quý khách hàng được khuyến nghị truy cập vào mục “Chính sách bảo mật” để nắm bắt thông tin mới nhất và cập nhật cho riêng mình.

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.