Tư vấn Hướng nghiệp tại Trường THPT Quang Trung

Trường THPT Quang Trung, 60 năm hình thành và phát triển

Trường Trung Học Hiếu Thiện là trường thứ 2 trong tỉnh được thành lập sau trường Trung học Tây Ninh.

Từ đó trường Trung học Hiếu Thiện phát triển dần lên hàng năm.Cho đến tháng 4/1975 trường có khỏang 2.000 học sinh, 40 lớp, khoảng 50 giáo viên và hơn 30 phòng học, (trong đó có một dãy lầu 2 tầng, xây dang dỡ với 20 phòng)

Năm học 1976-1977 trường chuyển qua cơ sở trường Nam Tiểu học  cộng đồng Gò Dầu Hạ và lấy tên là trường Cấp III Gò Dầu. Năm 1985 đổi tên là trường PTTH Quang Trung. Đến năm học 1989-1990, do nhu cầu phát triển giáo dục, trường được sát nhập với trường cấp II Trần Quốc Đại (cơ sở trường Trung Học Hiếu Thiện cũ) thành trường THPT Quang Trung thuộc huyện Gò Dầu theo quyết định số 829/QĐ-UB ngày 23/7/1990 của UBND huyện Gò Dầu và tách ra  thành lập  them trường THPT Trần Quốc Đại gồm 2 cấp 2,3. Sau đó chỉ còn khối cấp 3.

Từ năm học 1990-1991 trường tách riêng chỉ còn khối cấp 3 ( khối 10,11,12)vẫn giữ tên là trường THPT Quang Trung.

Đến tháng 3 năm 2019 theo Quyết định của UBND tỉnh sáp nhập trường THPT Trần Quốc Đại vào trường THPT Quang Trung.

THPT Quang Trung 01 THPT Quang Trung 02 THPT Quang Trung 03 THPT Quang Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate