Tư vấn Hướng nghiệp tại Trường THPT Tân Châu

Nằm trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tập thể trường THPT Tân Châu đã và đang cố gắng nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục, có biện pháp kéo giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém, học sinh bỏ học; tích cực đổi mới PP giảng dạy, đổi mới công tác đánh giá học sinh, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để tạo tiền đề vững chắc cho việc đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

THPT Tan Chau 01

THPT Tan Chau 02

THPT Tan Chau 03

THPT Tan Chau 04

THPT Tan Chau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate