Tư vấn Hướng nghiệp tại Trường THPT Trần Phú

Năm 1981, được sự giúp đỡ của quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) sở Giáo Dục và Đào Tạo Tây Ninh, Huyện Ủy, UBND huyện Tân Biên thành lập trường phổ thông 1,2,3 THẠNH TÂY. Để phát huy truyền thống anh hùng cách mạng  năm 1984 trường đổi tên thành trường THPT TRẦN PHÚ cho đến nay.

Nếu năm học đầu tiên (1981-1982) trường có 25 học sinh cấp 3 với 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy thì đến năm học 2017-2018 trường có 26 lớp với hơn 1.000 học sinh và 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 THPT Tran Phu 02THPT Tran Phu 01THPT Tran Phu 03 THPT Tran Phu 04 THPT Tran Phu 05 THPT Tran Phu 06 THPT Tran Phu 07 THPT Tran Phu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate