5 cách nói lời xin lỗi trong tiếng hàn theo ngữ cảnh

Xin lỗi trong tiếng Hàn có rất nhiều cách để nói, tùy vào ngữ cảnh cụ thể sẽ có các cách nói xin lỗi khác nhau. Cũng như tiếng Việt, “tôi xin lỗi” “xin lỗi”…. được áp dụng vào một ngữ cảnh cụ thể và “xin lỗi trong tiếng Hàn” cũng tương tự.

5 cách diễn đạt nói lời xin lỗi tiếng Hàn

  • 죄송합니다 (joesonghamnida)

Nghĩa: Tôi xin lỗ

Cách đọc: [chwe-song-ham-ni-da]

Ý nghĩa: Đây là cách nói xin lỗi tiếng Hàn trang trọng và lịch sự nhất, thường dùng trong các tình huống trang trọng hoặc khi nói chuyện với người lớn tuổi, cấp trên.

  • 미안합니다 (mianhamnida)

Nghĩa: Tôi xin lỗi (cũng là tôi xin lỗi nhưng ít trang trọng hơn khi nói 죄송합니다)

Cách đọc: [mi-an-ham-ni-da]

Ý nghĩa: Cũng là một cách nói xin lỗi tiếng Hàn lịch sự nhưng ít trang trọng hơn “죄송합니다”. Thường dùng trong các tình huống không quá trang trọng.

  • 미안해요 (mianhaeyo)

Nghĩa: Cũng là  “Tôi xin lỗi nhưng ngữ cảnh khác)

Cách đọc: [mi-an-he-yo]

Ý nghĩa: Đây là cách nói xin lỗi tiếng Hàn ở mức độ thân mật hơn, thường dùng với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người nhỏ tuổi hơn.

  • 미안해 (mianhae)

Nghĩa: Xin lỗi

Cách đọc: [mi-an-he]

Ý nghĩa: Cách nói xin lỗi tiếng Hàn thân mật nhất, thường dùng giữa bạn bè thân thiết hoặc với người nhỏ tuổi hơn.

  • 잘못했습니다 (jalmoshaetseumnida)

Nghĩa: Tôi đã sai

Cách đọc: [jal-mot-haet-seum-ni-da]

Ý nghĩa: Nghĩa là “Tôi đã sai”, dùng để nhận lỗi một cách trang trọng và nghiêm túc.

Nói lời xin lỗi trong tiếng hàn có rất nhiều cách, tuy nhiên cần áp dụng nói lời xin lỗi đúng và phù hợp với ngữ cảnh cụ thể.
Áp dụng cách nói lời xin lỗi trong tiếng Hàn đúng ngữ cảnh

Xin lỗi tiếng Hàn đọc thế nào?

  • 죄송합니다 (joesonghamnida)

Cách đọc: [chwe-song-ham-ni-da]

  • 미안합니다 (mianhamnida)

Cách đọc: [mi-an-ham-ni-da]

  • 미안해요 (mianhaeyo)

Cách đọc: [mi-an-he-yo]

  • 미안해 (mianhae)

Cách đọc: [mi-an-he]

  • 잘못했습니다 (jalmoshaetseumnida)

Cách đọc: [jal-mot-haet-seum-ni-da]

Xin lỗi trong tiếng Hàn là gì?

Xin lỗi là cách thể hiện sự tôn trọng và lịch sự đối với người khác. Không riêng gì Hàn Quốc, lời xin lỗi chân thành sẽ duy trì sự hài hòa và tránh xung đột giữa con người, thể hiện sự nhận trách nhiệm về lỗi lầm của mình và sự trung thực trong các mối quan hệ.

Qua hướng dẫn “5 cách nói lời xin lỗi trong tiếng Hàn” hy vọng sẽ có ích cho các bạn khi học tập tại Hàn Quốc hoặc làm việc tại đây.

Trang Facebook chính thức Gate Future: @gatefuture

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate